نوآوران امین
1399/11/14
07:35
#حجم_های_مشکوک معاملات روز ۱۳ بهمن ماه ۱۳۹۹ متعلق به چه نمادهایی بوده است؟ #غگرجی #زگلدشت #غدام #وسکرد #وارس #سامانه_ذره_بین www.nadpco.com ...

#حجم_های_مشکوک معاملات روز ۱۳ بهمن ماه ۱۳۹۹ متعلق به چه نمادهایی بوده است؟#غگرجی


#زگلدشت


#غدام


#وسکرد


#وارس#سامانه_ذره_بینwww.nadpco.com#سبدگردانی_هوشمند_نوآوران_امینانتهای خبر

0
0