همفکران
1399/08/19
12:58
#خبرهای_موثر 📌 وزیر نفت: درباره شایعاتی مبنی بر سیل جدید تحریم‌ها علیه ایران باید بگویم تحریمی باقی نمانده است اما این تحریم‌ها تاثیری نداشته، م...

#خبرهای_موثر📌 وزیر نفت: درباره شایعاتی مبنی بر سیل جدید تحریم‌ها علیه ایران باید بگویم تحریمی باقی نمانده است اما این تحریم‌ها تاثیری نداشته، ما نه از تحریم می ترسیم و نه خللی در کار ایجاد کرده است بلکه تنها عزم ما راسخ شده است.

انتهای خبر

0
0