نوآوران امین
1401/01/31
18:50
شهرسازی و خانه سازی باغمیشه(#ثباغ) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی نشده) ✅ افزایش 170 درصدی درآمده...

شهرسازی و خانه سازی باغمیشه(#ثباغ)


اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)✅ افزایش ۱۷۰ درصدی درآمدهای عملیاتی ۶ ماهه ۱۴۰۱ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۹۱,۱۱۹ میلیون ریال به مبلغ ۲۴۵,۹۲۰ میلیون ریال رسیده است)


✅افزایش ۴۲۱ درصدی سود خالص ۶ ماهه ۱۴۰۱ و تحقق سود ۹۱ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0