سبدگردان آرمان اقتصاد
1400/08/25
12:38
#ارزش_معاملات_خرد: 4,189 میلیارد تومان #ورود_پول_حقیقی: 🔴 ‎-31 میلیارد تومان #شاخص_کل: 1,408,583 🔴 ‎-7,716‎ (-0.5%) #ورود_پول_هوشمند: 🔴 ‎-45 میلی...

#ارزش_معاملات_خرد: ۴,۱۸۹ میلیارد تومان


#ورود_پول_حقیقی: 🔴 -۳۱ میلیارد تومان


#شاخص_کل: ۱,۴۰۸,۵۸۳ 🔴 -۷,۷۱۶ (-۰.۵٪)


#ورود_پول_هوشمند: 🔴 -۴۵ میلیارد تومان
انتهای خبر

0
0