پارسیس تحلیل
1399/11/07
14:20
#خروج_حقیقی امروز شاهد خروج 1077 میلیارد تومان پول حقیقی (یا ورود حقوقی) از (به) بازار بودیم. امروز شاهد خروج 551 میلیارد تومان نقدینگی حقیقی ا...

#خروج_حقیقی
امروز شاهد خروج ۱۰۷۷ میلیارد تومان پول حقیقی (یا ورود حقوقی) از (به) بازار بودیم.امروز شاهد خروج ۵۵۱ میلیارد تومان نقدینگی حقیقی از نمادهایی با ارزش بازار کمتر از ۴۰ هزار میلیارد تومان و خروج ۵۲۶ میلیارد تومان نقدینگی حقیقی از نمادهای با ارزش بازار بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان بوده ایم.
لازم به توضیح است که امروز در بخش خرید، ۸۲ درصد خرید ها توسط حقیقی ها و ۱۸ درصد توسط حقوقی ها انجام شد.
در بخش فروش، ۹۳ درصد فروش ها توسط حقیقی ها و ۷ درصد توسط حقوقی ها انجام شد.
کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0