حسین زمانی
1399/11/10
22:50
📊 تحلیل نماد: خدیزل ⚙️ صنعت: خودرو و قطعات یدکی 🕰 دوره زمانی تحلیل(Time Frame):روزانه 📉📈تحلیل: واکنش مثبت به کف کانال صعودی پیش‌بینی ‌می‌شود در...

📊 تحلیل نماد: خدیزل⚙️ صنعت: خودرو و قطعات یدکی🕰 دوره زمانی تحلیل(Time Frame):روزانه📉📈تحلیل: واکنش مثبت به کف کانال صعودی


پیش‌بینی ‌می‌شود درصورت عبور از ابر و سپس سقف قبلی، میتوان امیدوار بود محدوده مشخص شده دردسترس قرار گیرد و مجددا قابل بررسی است.


حد ضرر ۳۷۳۰۳ ریال می‌باشد.

انتهای خبر

0
0