پارسیس تحلیل
1399/09/17
16:00
#خرد میانگین هفتگی معاملات خرد- میانگین ارزش معاملات هفته سوم آذر 1399 به 20114 میلیارد تومان رسید. / تهیه شده : کانال تحلیلی پارسیس

#خردمیانگین هفتگی معاملات خرد- میانگین ارزش معاملات هفته سوم آذر ۱۳۹۹ به ۲۰۱۱۴ میلیارد تومان رسید. / تهیه شده : کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0