تکسهم ۹۸
1399/11/10
17:13
#البرز (آپدیت) سهم در 290 تومان پیشنهاد شد و 700% سود از نقطه تحلیل و پیشنهاد و سپس افزایش سرمایه سهم رو شاهد بودیم. هم اکنون به محدوده حمایتی مشخ...

#البرز (آپدیت)


سهم در ۲۹۰ تومان پیشنهاد شد و


۷۰۰٪ سود از نقطه تحلیل و پیشنهاد و سپس افزایش سرمایه سهم رو شاهد بودیم.


هم اکنون به محدوده حمایتی مشخص شده نزدیک شده و انتظار واکنش به این سطح رو داریم.


در صورت از دست رفتن حمایت مشخص شده در ۳۹۰ تومان،شاهد افت قیمت تا ۳۴۰ تومان خواهیم بود.خطوط قرمز مقاومت ها👆


خطوط سبز حمایت ها👆@taksahm_۹۸انتهای خبر

0
0