کدال۳۶۰
1400/12/21
21:39
#فن_آوا اساسنامه شرکت مصوب اساسنامه شرکت مصوب #مجمع عمومی #فوق_العاده مورخ 1390/12/20 شرکت گروه فن اوا با فایل های پیوست منتشر شد 1400-12-21 21:3...

#فن_آوا


اساسنامه شرکت مصوباساسنامه شرکت مصوب #مجمع عمومی #فوق_العاده مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۰ شرکت گروه فن اوا با فایل های پیوست منتشر شد۱۴۰۰-۱۲-۲۱ ۲۱:۳۹:۴۵ (۸۶۲۲۰۹)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0