بورس۲۴
1401/04/02
20:13
عملکرد ۱۲ ماهه حسابرسی شده «شصفها»منتشر شد

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴،شرکت پترو شیمی اصفهان صورت های مالی حسابرسی شده ۱۲ ماهه خود را منتشر کرد.

عملکرد 12 ماهه حسابرسی شده «شصفها»منتشر شد

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ،شرکت پترو شیمی اصفهان صورت های مالی حسابرسی شده ۱۲ ماهه خود را منتشر کرد. بر اساس اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال شرکت پترو شیمی اصفهان در پروسه زمانی ذکر شده برای هر سهم ۵۳۹۰ ریال سود شناسایی کرده است. که نسبت به مدت مشابه قبل ۲۵ درصد کاهش داشته است .مجموع سود خالص این شرکت به ۱۶۲ میلیارد تومان رسید.این در حالیست که ۴۹۸ میلیارد تومان سود ناخالص داشته که نسبت به دوره مشابه قبل ۷ درصد کاهش پیدا کرده است.


شصفها
انتهای خبر

0
0