مبین تحلیل
1399/10/07
09:53
📌 #کگل ♨️گزارش ماهانه آذر ماه 🔸شرکت معدنی و صنعتی گل گهر توانسته است تا پایان آذر ماه به فروش تقریبی 19000 میلیارد تومان دست یابد که عمده درآمد ...

📌 #کگل


♨️گزارش ماهانه آذر ماه🔸شرکت معدنی و صنعتی گل گهر توانسته است تا پایان آذر ماه به فروش تقریبی ۱۹۰۰۰ میلیارد تومان دست یابد که عمده درآمد شرکت از محل فروش گندله می‌باشد.


➖➖➖➖➖
انتهای خبر

0
0