کدال۳۶۰
1401/05/31
10:59
#ولصنم اطلاعات و #صورت‌های_مالی_میاندوره‌ای #دوره_6_ماهه منتهی به 1401/03/31 (#حسابرسی_شده) شرکت لیزینگ صنعت و معدن ▪️ شرکت لیزینگ صنعت و معدن ...

#ولصنم


اطلاعات و #صورت‌های_مالی_میاندوره‌ای #دوره_۶_ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ ( #حسابرسی_شده ) شرکت لیزینگ صنعت و معدن▪️ شرکت لیزینگ صنعت و معدن در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ ضمن ثبت افزایش سرمایه ۱۰۰٪ و با لحاظ سرمایه جدید به ازای هر سهم ۳۲۳ ریال سود محقق کرده است.▪️ «ولصنم» با سرمایه ثبت شده ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ مبلغ ۱,۲۹۰,۹۶۴ میلیون ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۳٪ رشد داشته است.❇️نکته مهم: در مواردی که شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییر سرمایه داشته باشد آهنگ رشد و یا افت سود خالص دارای اهمیت خواهد بود و نرخ رشد سود هر سهم کم اهمیت تلقی میشود.
۱۴۰۱-۰۵-۳۱ ۱۰:۵۹:۴۵ (۹۰۸۵۲۷)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0