بورس۲۴
1401/02/08
23:36
«رانفور»در ۱۲ ماهه ۱۴۰۰چقدر سود ساخت؟

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴،شرکت خدمات انفورماتیک صورت های مالی حسابرسی نشده ۱۲ ماهه خود را منتشر کرد.

«رانفور»در 12 ماهه 1400چقدر سود ساخت؟

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ،شرکت خدمات انفورماتیک صورت های مالی حسابرسی نشده ۱۲ ماهه خود را منتشر کرد. بر اساس اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال شرکت خدمات انفورماتیک در پروسه زمانی ذکر شده برای هر سهم ۳۸۱ ریال سود شناسایی کرده است.مجموع سود خالص این شرکت به ۱۳۷۳ میلیارد تومان رسید.این در حالیست که ۱۶۸۷ میلیارد تومان سود ناخالص داشته که نسبت به دوره مشابه قبل ۹ درصد افزایش پیدا کرده است.


رانفور
انتهای خبر

0
0