بورس۲۴
1401/02/10
17:16
«سپرده» در ماه نخست چقدر درآمد داشت؟

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه در مدت ۱ ماهه منتهی به فروردین حدود ۲۷ میلیارد تومان درآمد از ارائه خدمات به دست آورد.

«سپرده» در ماه نخست چقدر درآمد داشت؟

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه در مدت ۱ ماهه منتهی به فروردین حدود ۲۷ میلیارد تومان درآمد از ارائه خدمات به دست آورد.

سپرده
انتهای خبر

0
0