نوآوران امین
1399/11/07
12:34
گسترش صنایع روی ایرانیان (#فگستر) گزارش #فعالیت_ماهانه (#اسفند_۱۳۹۸) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ⭕️کاهش (۶۱...

گسترش صنایع روی ایرانیان (#فگستر)گزارش #فعالیت_ماهانه (#اسفند_۱۳۹۸) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹⭕️کاهش (۶۱.۰۴) درصدی فروش اسفند ۱۳۹۸ در مقایسه با ماه گذشتهتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodal

انتهای خبر

0
0