نوآوران امین
1399/10/29
12:26
لیزینگ اقتصاد نوین(#ولنوین) صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1394/12/29 (حسابرسی نشده) ✅ افزایش 59 درصدی درآمد حاصل از عملیات لیزینگ 12 ماهه 139...

لیزینگ اقتصاد نوین(#ولنوین)


صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)



✅ افزایش ۵۹ درصدی درآمد حاصل از عملیات لیزینگ ۱۲ ماهه ۱۳۹۴ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۵۱۱,۵۰۷ میلیون ریال به مبلغ ۸۱۱,۵۳۴ میلیون ریال رسیده است)


✅افزایش ۱۲ درصدی سود خالص ۱۲ ماهه ۱۳۹۴ و تحقق سود ۱۱۹۶ ریالی به ازاء هر سهم (از مبلغ ۵۳۳۴۱۱ میلیون ریال به مبلغ ۵۹۷۷۸۲ میلیون ریال رسیده است)



تحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodal



انتهای خبر

0
0