مهدی راد
1399/10/07
12:08
نوع کندلی که شاخص زده مثبت ارزیابی میشه. امیدوارم سناریو آبی رنگ رخ بده که همه خوشحال باشن ...

نوع کندلی که شاخص زده مثبت ارزیابی میشه. امیدوارم سناریو آبی رنگ رخ بده که همه خوشحال باشن ...انتهای خبر

0
0