تارگت بورس
1401/02/29
21:42
📚 #مجامع_آتی ۳۱ اردیبهشت الی ۶خرداد ۱۴۰۱ گزارش مجامع هفته آتی شرکت های بورس و فرابورس ⏬⏬⏬ دربین نمادها: #تاتمس #خدیزل #دامین #دجابر #دکیمی #سرور...

📚 #مجامع_آتی ۳۱ اردیبهشت الی ۶خرداد ۱۴۰۱گزارش مجامع هفته آتی شرکت های بورس و فرابورس


⏬⏬⏬دربین نمادها:


#تاتمس #خدیزل #دامین #دجابر #دکیمی #سرور #سیلام #کاسپین #غپآذر #ومعادن مجمع فوق العاده#زملارد #سفاسی #شاملا #فزر #کپشیر #کفرا #ددام #سپیدار #سخوز #فروژ #کخاک #لازما #مرقام #قاسم #غپینو #پخش هم مجمع عادی و هم‌مجمع فوق العادهو بقیه نمادها مجمع عادی خواهند داشت...


🆔

انتهای خبر

0
0