بورس۲۴
1400/10/26
15:27
قطار افزایش سرمایه «فملی» به ایستگاه آخر رسید

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت ملی صنایع مس ایران اعلام داشت افزایش سرمایه شرکت در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

قطار افزایش سرمایه «فملی» به ایستگاه آخر رسید

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت ملی صنایع مس ایران اعلام داشت افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۲۰۰,۰۰۰ میلیارد ریال به‌مبلغ ۴۰۰,۰۰۰ میلیارد ریال ( از محل سود انباشته ) در تاریخ ۱۴۰۰.۱۰.۲۶ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

فملی
انتهای خبر

0
0