بورس۲۴
1401/01/30
14:41
اعتلا البرز در ۳ ماهه چقدر سود ساخت؟

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴ ، شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز در ۳ ماهه منتهی به اسفند برای هر سهم ۲۴۵ ریال سود محقق کرد .

اعتلا البرز در 3 ماهه چقدر سود ساخت؟

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز در ۳ ماهه منتهی به اسفند برای هر سهم ۲۴۵ ریال سود محقق کرد که به نسبت دوره مشابه قبل کاهش ۴۵ درصدی داشت. درامدهای عملیاتی با کاهش ۴۴ درصدی به ۵۲ میلیارد تومان رسید.


اعتلا
انتهای خبر

0
0