بانی فام
1399/10/07
08:31
#فاسمين (احتمال نوسان قیمت در چند روز آینده) در صورت صعود قیمت احتمال8% سود تا محدوده 23183 ریال در صورت نزول قیمت احتمال11% ضرر تا محدوده 18866 ...

#فاسمین


(احتمال نوسان قیمت در چند روز آینده)


در صورت صعود قیمت احتمال۸٪ سود تا محدوده ۲۳۱۸۳ ریال


در صورت نزول قیمت احتمال۱۱٪ ضرر تا محدوده ۱۸۸۶۶ ریال


▫️روند کوتاه مدت : پرنوسان


▫️عدم پایداری روند به علت نوسان زیاد


▫️شتاب افزایش قیمت : کم


▫️روانشناسی معاملات : تعادل خریدار و فروشنده


▫️زمان تغییر روند: در حال حاضر خیرانتهای خبر

0
0