نوآوران امین
1401/03/28
21:18
صنایع فولاد آلیاژی یزد(#فولای) صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی نشده) ✅ افزایش 38 درصدی درآمدهای عملیاتی 12 ماهه 1400 ...

صنایع فولاد آلیاژی یزد(#فولای)


صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)✅ افزایش ۳۸ درصدی درآمدهای عملیاتی ۱۲ ماهه ۱۴۰۰ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۴,۳۹۸,۹۲۶ میلیون ریال به مبلغ ۶,۰۸۹,۶۷۰ میلیون ریال رسیده است)


✅افزایش ۷۰ درصدی سود خالص ۱۲ ماهه ۱۴۰۰ و تحقق سود ۱۲۹۴ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0