سیگنال یاب روزانه
1399/08/21
11:55
اگر بازار چند روز تو همین محدوده حجم بخوره میشه به برگشت روند امیدوار بود

اگر بازار چند روز تو همین محدوده حجم بخوره میشه به برگشت روند امیدوار بود


انتهای خبر

0
0