کدال۳۶۰
1399/10/07
18:43
#خگستر #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1399/09/30 ▪ شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/09/30 از محل واگ...

#خگستر


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰▪ شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ از محل واگذاری سهام درآمدی حاصل نکرده که نسبت به عملکرد ۱ ماهه مشابه سال قبل سودی محقق نکرده است▪ خگستر با سرمایه ثبت شده ۳۹,۶۰۵,۱۳۷ میلیون ریال طی عملکرد ۹ ماهه سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ از محل سود سهام محقق شده ۳,۷۷۶,۳۰۱ میلیون ریال درآمد داشته که نسب به مدت مشابه سال قبل ۱۹۰۹۱٪ افزایش داشته است▪️ شرکت در انتهای آذر ماه چندین شرکت با بهای تمام شده ۴۱,۴۸۷,۰۸۰ میلیون ریال در پرتفوی بورسی خود داشته که با رشد ۳۴۸٪ به مبلغ ۱۸۵,۹۶۹,۲۸۷ میلیون ریال رسیده است.
۱۳۹۹-۱۰-۰۷ ۱۸:۴۳:۰۳ (۷۰۶۹۵۵)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0