بورس۲۴
1399/08/18
09:39
قند نیشابور مجوز افزایش نرخ فروش گرفت

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت قند نیشابور اعلام نمود نرخ فروش ۷۰ درصد محصول ،جهت عرضه به صنوف و صنایع با توجه به افزایش هزینه های تولید از قبیل کیسه ،مواد شیمیایی،قطعات و لوازم مصرفی و ... برای هر کیلوگرم ۷۳.۰۰۰ ریال درب کارخانه تعیین و بشرح ذیل قابل اجرا خواهد بود: بر اساس تبصره ۱ بند ۳ دستور چهارم ابلاغیه مصوبه کارگروه تنظیم بازار ، مبلغ ۵.۰۰۰ ریال از نرخ فوق به دولت تعلق داشته و نرخ قابل ثبت و عمل برای کارخانه ها به ازای هر کیلوگرم ۶۸.۰۰۰ ریال خواهد بود.ضمنن شرکت مکلف است حداقل ۳۰ درصد از محصول خود را با همان نرخ ۶۳.۰۰۰ ریال جهت مصرفی خانوار عرضه دارد .


انتهای خبر

0
0