پایگاه خبری انتخاب
1399/08/30
21:29
المانیتور: ♦️ پومپئو بدش نمی‌آید که با مشارکت اسرائیل، امارات و عربستان، جنگی را علیه ایران کلید بزند ♦️ می‌خواهد بستر لازم برای کاندیداتوری اش د...

المانیتور:


♦️ پومپیو بدش نمی‌آید که با مشارکت اسراییل، امارات و عربستان، جنگی را علیه ایران کلید بزند♦️ می‌خواهد بستر لازم برای کاندیداتوری اش در ۲۰۲۴ فراهم شود/انتخابجزییات در 👇👇


entekhab.ir/۰۰۲SMa


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0