تارگت بورس
1399/08/30
00:15
📊#وپست_درخواستی 🔷عبور از محدوده 1500 میتواند تارگت 2000 را فعال سازد 💠تحلیل شخصی 📛پیشنهاد خرید یا فروش نیست 📆 29آبان ماه 🆔 @Targ2Bourse

📊#وپست_درخواستی🔷عبور از محدوده ۱۵۰۰ میتواند تارگت ۲۰۰۰ را فعال سازد
💠تحلیل شخصی


📛پیشنهاد خرید یا فروش نیست📆 ۲۹آبان ماه🆔 @Targ۲Bourseانتهای خبر

0
0