نبض بازار بورس تهران (بازیگران بورس)
1399/08/11
09:12
کاهش قیمت دلار در روز گذشته، گشایش بسیاری از سهام را منفی کرده است رفته رفته، بازار خریداران خودش را پیدا میکند...

کاهش قیمت دلار در روز گذشته، گشایش بسیاری از سهام را منفی کرده است رفته رفته، بازار خریداران خودش را پیدا میکند...


انتهای خبر

0
0