کدال۳۶۰
1401/03/07
14:34
#فگستر #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1401/02/31 ▪️ شرکت گسترش صنایع روی ایرانیان طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1401/02/31 معادل 781,216 ...

#فگستر


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱▪️ شرکت گسترش صنایع روی ایرانیان طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ معادل ۷۸۱,۲۱۶ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۴۶٪ افزایش داشته است.▪️«فگستر» با سرمایه ثبت شده ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۲ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ مبلغ ۱,۰۳۵,۴۸۹ میلیون ریال درآمد فروش داشته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۰٪ رشد داشته است.۱۴۰۱-۰۳-۰۷ ۱۴:۳۴:۵۵ (۸۸۸۳۹۷)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0