اسمارت بورس
1399/08/12
20:39
#خزر فنرسازی زر مقدار تولید و فروش #خزر در 5 ماه گذشته در بالا به تصویر کشیده شده است (جدول و نمودار) مجموع مقدار تولید و فروش 5 ماهه گذشته خبر از ...

#خزر


فنرسازی زر


مقدار تولید و فروش #خزر در ۵ ماه گذشته در بالا به تصویر کشیده شده است (جدول و نمودار) مجموع مقدار تولید و فروش ۵ ماهه گذشته خبر از افزایش مقادیر تولید و فروش را می دهد. ریز مقادیر در تصویر قابل رویت می باشد .🌀انتهای خبر

0
0