بانی فام
1399/10/07
17:02
#وسينا احتمال 4% ضرر و سقوط قیمت تا محدوده 10166 ریال در چند روز آینده ▫️روند کوتاه مدت : پرنوسان ▫️پایداری روند : کم ▫️شتاب افزایش قیمت : متوس...

#وسینا


احتمال ۴٪ ضرر و سقوط قیمت تا محدوده ۱۰۱۶۶ ریال در چند روز آینده


▫️روند کوتاه مدت : پرنوسان


▫️پایداری روند : کم


▫️شتاب افزایش قیمت : متوسط


▫️روانشناسی معاملات : هیجان زیاد فروشندگان


▫️زمان تغییر روند: در حال حاضر خیرانتهای خبر

0
0