بولتن اقتصادی
1399/08/25
17:10
ترامپ: بایدن با تقلب پیروز شد 🔹ترامپ در توییت خود نوشت بایدن به خاطر تقلبی که در انتخابات صورت گرفت توانست پیروز شود

ترامپ: بایدن با تقلب پیروز شد🔹ترامپ در توییت خود نوشت بایدن به خاطر تقلبی که در انتخابات صورت گرفت توانست پیروز شود

انتهای خبر

0
0