کدال۳۶۰
1399/10/29
10:14
#وسمرکز گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره 12 ماهه گزارش فعالیت هیئت مدیره #دوره_12_ماهه منتهی به 1399/06/31 شرکت سرمایه گذاری استان مرکزی با فایل های پ...

#وسمرکز


گزارش فعالیت هییت مدیره دوره ۱۲ ماههگزارش فعالیت هییت مدیره #دوره_۱۲_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ شرکت سرمایه گذاری استان مرکزی با فایل های پیوست منتشر شد۱۳۹۹-۱۰-۲۹ ۱۰:۱۴:۴۴ (۷۱۳۵۲۳)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0