آتی کالا
1399/09/19
08:16
نگین دی پس از حفظ حمایت در محدوده 13000 و شکست سقف مثلث راهی محدوده 13800-14000 خواهدبود و در صورت پولبک با حمایت 13300 مواجه است.@parvintorki http...

نگین دی پس از حفظ حمایت در محدوده ۱۳۰۰۰ و شکست سقف مثلث راهی محدوده ۱۳۸۰۰-۱۴۰۰۰ خواهدبود و در صورت پولبک با حمایت ۱۳۳۰۰ مواجه است.@parvintorki


https://t.me/Donyaye_Atiانتهای خبر

0
0