بهنام صمدی
1399/09/20
16:09
ولی اسماعیلی عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس: 🔹کمیسیون اجتماعی مجلس طرح تشکیل مجمع سهامداران حقیقی را برای حمایت از سهامداران خرد پیگیری می‌کن...

ولی اسماعیلی عضو هیات رییسه کمیسیون اجتماعی مجلس:🔹کمیسیون اجتماعی مجلس طرح تشکیل مجمع سهامداران حقیقی را برای حمایت از سهامداران خرد پیگیری می‌کند🔹 برخورد دستگاه قضایی با حقوقی‌های متخلف، اعتماد به بازار سرمایه را برمی‌گرداند


@BehnamSamadi_irانتهای خبر

0
0