مبین تحلیل
1400/03/04
21:03
#کدالبان قسمت سوم ✳️گزارش ماهانه: 🔶#دارو در بین دارویی ها #دکوثر درآمدی معادل ۲۸.۵ میلیارد تومان داشته است که نسبت به ماه قبل(9میلیارد تومان) رشد...

#کدالبان


قسمت سوم✳️گزارش ماهانه:🔶#دارو در بین دارویی ها #دکوثر درآمدی معادل ۲۸.۵ میلیارد تومان داشته است که نسبت به ماه قبل(۹میلیارد تومان) رشد خوبی داشته است؛ اما هنوز در مورد رشد فروش زود است؛ چرا که ماه قبل از میانگین پایین تر بود. #دفرا با فروش ۴۸.۶ به نسبت ۳ الی ۴ ماه اخیر سقف فروش را زده است. فروش قبلا در محدوده ۲۰ الی ۲۵ م.ت بود. #دشیمی هم هرچند با ماه قبل تفاوت چندانی نداشت ولی کلا فروش فروردین و اردیبهشت بطور میانگین ۵۰درصد رشد داشته است بنابراین می توان انتظار گزارش فصلی خوبی از این شرکت داشت. # دزهراوی نیز ۴۶ درصد رشد درآمدی در اردیبهشت نسبت به میانگین سه ماه اخیر داشته است. شرکت بیوسان فارمد از زیرمجموعه های #برکت ۱.۱ میلیارد تومان سود خالص داشته است که نسبت به سال گذشته رشد خوبی داشته است اما عدد آن ناچیز است.🔶#پرداخت هم در حدود ماه های قبل پیش رفته است. شرکت های مورد نظر تقریبا به تعادل نسبی در درآمد رسیده اند و به نظر به مرور زمان رشد درامدی آنها با شیب اندکی مثبت خواهد بود.🔶#زاگرس : تولید ۲۶۰ هزار تنی متانول و فروش ۳۰۵ هزار تنی متانول با نرخ داخلی ۵۲۰۰۸۱۴۲ و صادراتی ۷۰۴۳۲۹۸۳ که درمقایسه با ماه گذشته کاهش اندکی داشته است.🔶#جم پیلن : تولید ۲۶ هزارتنی و فروش ۱۹ هزار تنی ، مبلغ فروش رشد ۵۰ درصدی داشته است که ناشی از افزایش مقدار فروش بوده درصورتی که کاهش کمی درنرخ فروش داشته است.🔶#شیران : کاهش اندک در مقدار فروش و تولید ولی به واسطه افزایش نرخ حدودا ۱۰ درصدی در محصولات، مبلغ فروش رشد ۶ درصدی داشته است و به مبلغ فروش ۴۶۱ میلیارد تومان رسیده است.🔶#شفارس : تولید ۵۸۴ تنی پودر های قالبگیری که در مقایسه با ماه گذشته تقریبا ۲ برابر تولید شده و تولید ۵۳۶۲ تنی انواع رزین که رشد ۱۵ درصدی داشته است. نرخ فروش رزین رشد ۳۰ درصدی داشته و نرخ پودر های قالب گیری رشد ۵ درصدی داشته است.🔶#شگل : رشد تقریبا ۱۰۰ درصدی در مبلغ فروش که علت اصلی آن تولید و فروش کم(تقریبا نصف) در ماه گذشته بوده است.🔶#شپدیس : مقدار فروش اوره در مقایسه با ماه گذشته کاهش ۱۲ درصدی داشته است نرخ فروش اوره داخلی و صادراتی نیز کاهش کمی داشته است که در نهایت سبب شده مبلغ فروش کاهش ۱۷ درصدی در مقایسه با ماه گذشته داشته باشد.🔶#شسینا : مقدار فروش و تولید در مقایسه با ماه های گذشته بهبود یافته است ولی در تمام محصولات کاهش نرخ فروش در مقایسه با ماه گذشته داشته ایم. در نهایت مبلغ فروش برابر ۱۶ میلیارد تومان و رشد آن حدود ۱۰۰ درصد می باشد.🔶#شکربن : رشد ۵۰ درصدی در فروش که بخشی از آن فروش از انبار بوده و افزایش اندک در نرخ فروش سبب فروش ۹۷ میلیارد تومانی و رشد حدودا ۶۰ درصدی آن شده است.🔶#شخارک : کاهش ۱۷ درصدی در مبلغ فروش در مقایسه با ماه گذشته که ناشی از کاهش فروش و نرخ فروش در اکثر محصولات بوده است.🔶#شجم : کاهش تولید از ۷۰۴۲ تن به ۶۳۵۳ در مقایسه با ماه گذشته، کاهش ۹ درصدی در مقدار فروش و افزایش اندک در نرخ فروش در نهایت سبب کاهش ۱۰ درصدی مبلغ فروش شده است.🔶#تپمپی: افزایش سرمایه ۷۴ درصدی از محل سود انباشته


➖➖➖➖➖
انتهای خبر

0
0