بورس۲۴
1401/04/05
14:02
«ثقزوی»از نتیجه دادگاه بدوی دعوی له شرکت گفت

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴،شرکت عمران و سازندگی استان قزوین در خصوص موضوع دعوی درخواست خسارت از شهرداری محمدیه به دلیل ابطال سند زمین محل احداث پروژه مروارید و تعطیلی کارگاه شفاف سازی نمود.

«ثقزوی»از نتیجه دادگاه بدوی دعوی له شرکت گفت

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ،شرکت عمران و سازندگی استان قزوین در خصوص موضوع دعوی درخواست خسارت از شهرداری محمدیه به دلیل ابطال سند زمین محل احداث پروژه مروارید و تعطیلی کارگاه شفاف سازی نمود.شرکت اعلام نمود پیرو ارسال لایحه این شرکت، درخصوص درخواست خسارت از شهرداری محمدیه به دلیل ابطال سند زمین محل احداث پروژه مروارید و تعطیلی کارگاه، شامل گزارش (تامین دلیل) برآورد هزینه ها و خسارات وارد شده به شرکت ناشی از توقف عملیات ساختمانی از جمله هزینه های جاری پروژه (هزینه تسهیلات بانکی ، نگهداری، حقوق پرسنل و ...) هزینه های عدم النفع استفاده از تجهیزات، افزایش قیمت مصالح و دستمزدها، کمیته داوری طی نامه ی (پیوست) به شماره ۱۱۰/ک/۱ ۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱.۰۳.۳۰ (که درتاریخ ۱۴۰۱.۰۴.۰۴ به شرکت ابلاغ شده است) جمع کل خسارت وارده به شرکت عمران و سازندگی استان قزوین تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۱ را، مبلغ۲۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال معادل بیست و سه میلیارد و هشتصد میلیون تومان اعلام کرده است. لازم به ذکر است که امکان اعتراض به رای داوری از جانب هر دو طرف قرارداد وجود دارد. همچنین شهرداری محمدیه، طی نامه شماره ۵۶۹۱/۱۴ مورخ ۱۴۰۱.۰۳.۲۹(پیوست) آمادگی خود را نسبت به جاری نمودن قرارداد مشارکت اعلام نموده است که پس از انجام آن، ادامه ی عملیات اجرایی پروژه از سر گرفته خواهد شد. با توجه به عدم قطعیت رای صادره تاثیر آثار سود و زیانی متعاقبا اعلام خواهد شد .


ثقزوی
انتهای خبر

0
0