پایگاه خبری انتخاب
1401/04/01
23:02
♦️سه تغییر مهم کنکور سال آینده؛ قطعی بودن اثر سوابق تحصیلی، حذف دروس عمومی و حذف زیرگروه‌ها ♦️ تکلیف داوطلبان تا نیمه تیر تعیین می شود جزئیات د...

♦️سه تغییر مهم کنکور سال آینده؛ قطعی بودن اثر سوابق تحصیلی، حذف دروس عمومی و حذف زیرگروه‌ها♦️ تکلیف داوطلبان تا نیمه تیر تعیین می شود
جزئیات در 👇👇


https://www.entekhab.ir/۰۰۲rWs


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0