اقتصاد ایران
1399/08/18
09:41
ایشون 👆 رئیس سازمان بورس هستن. حرف خاصی ندارم فقط خواستم بدونید که اون جایی که فعالیت اقتصادی دارید این رئیس اونجاست 😊 🇮🇷 @Economy_irani 🇮🇷

ایشون 👆 رییس سازمان بورس هستن.حرف خاصی ندارم فقط خواستم بدونید که اون جایی که فعالیت اقتصادی دارید این رییس اونجاست 😊🇮🇷 @Economy_irani 🇮🇷انتهای خبر

0
0