کدال۳۶۰
1400/11/30
16:29
#لپیام صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1400/09/30 (حسابرسی نشده) شرکت گسترش صنایع پیام ▪️ شرکت گسترش صنایع پیام در دوره منتهی به 1400/09/30 ب...

#لپیام


صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) شرکت گسترش صنایع پیام
▪️ شرکت گسترش صنایع پیام در دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ به ازای هر سهم ۹۵ ریال زیان شناسایی کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۰٪ تغییری نکرده است.▪️ «لپیام» با سرمایه ثبت شده ۱۸۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ مبلغ ۱۷,۰۴۶ میلیون ریال زیان شناسایی کرده است.
۱۴۰۰-۱۱-۳۰ ۱۶:۲۹:۵۱ (۸۵۴۸۸۸)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0