تکسهم ۹۸
1399/11/07
09:42
#پیشنهاد #خرید_گروهی برای روز #چهارشنبه ۹۹/۱۱/۸ گزینه انتخابی #کاما بنا داریم تا پایان سال در ۳ سهم خرید گروهی داشته باشیم اولین گزینه خر...

#پیشنهاد #خرید_گروهی برای روز #چهارشنبه ۹۹/۱۱/۸گزینه انتخابی #کامابنا داریم تا پایان سال در ۳ سهم خرید گروهی داشته باشیماولین گزینه خرید #کاماویژگی های بنیادیسهم ۸۵ درصد از محل تجدید ارزیابی دارایی( غیر از سرمایه گذاری بلند مدت) تقاضای افزایش سرمایه داده که به تایید حسابرس هم رسیده و امسال انجام خواهد شدکاما در اطلاعیه ای اعلام کرده که افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی از بخش سرمایه گذاری بلند مدت را در فصل بهار و پس از اوردن شرکت کانی کربن طبس به بورس انجام خواهد دادپیش بینی ما این است که کاما در مجموع ۹۰۰ درصد افزایش سرمایه با توجه به سرمایه فعلی خواهد داشت و تعداد سهام خود رااز ۱۰ به ۱۰۰ میلیارد خواهد رساندایتم بعدی موثر در تحلیل بنیادی قدرت سود سازی و طرح های توسعه کاما استتمامی ایتمهای موثر در تحلیل بنبادی نشان می دهد کاما تحولات بزرگی را در پیش دارددیدگاه زمانی ما برای قرار دادن کاما در سبد خود حد اقل میانمدت خواهد بودبازه سود در ذهن افراد متفاوت است بنابر این چون یک روند رو به رشد را از هفته اینده برای سهم متصور هستیم طرفداران دیدگاههای زمانی مختلف می توانند نسبت به خرید سهم اقدام کنندیاداوری می کنیم که کاما در طی ۵ سال گذشته سرمایه سهامداران خود را ۱۱۰ برابر کرده است و انزمان هم اعلام کردم سهم در استانه یک تحول بزرگ قرار داردشرایط امروز کاما هم نوید یک بازدهی عالی در بلند مدت را می دهدویژگی تکنیکالسهم فردا در نقطه حمایت جذابی قرار خواهد گرفتA.M

انتهای خبر

0
0