حس ششم
1400/04/06
08:52
📌بیشترین حجم عرضه در پیش‌گشایش امروز: #سیناد با حجم ۴۳۶ میلیون سهم #تپکو با حجم ۲۳۵ میلیون سهم #وسدید با حجم ۶۸ میلیون سهم #ثنوسا با حجم ۵۸ میلیو...

📌بیشترین حجم عرضه در پیش‌گشایش امروز:#سیناد با حجم ۴۳۶ میلیون سهم


#تپکو با حجم ۲۳۵ میلیون سهم


#وسدید با حجم ۶۸ میلیون سهم


#ثنوسا با حجم ۵۸ میلیون سهم


#وسگلستا با حجم ۴۷ میلیون سهم
#نبض_بازار

انتهای خبر

0
0