ایبنا
1399/10/06
12:52
📊 پایان معاملات بورس در روز شنبه ۶ آذر ماه ۹۹ با افت ۲۴۳۳۵ واحدی شاخص کل

📊 پایان معاملات بورس در روز شنبه ۶ آذر ماه ۹۹ با افت ۲۴۳۳۵ واحدی شاخص کل

انتهای خبر

0
0