بورسینه
1399/11/09
10:13
📌 تخلف قانونی در انتخاب رئیس سازمان بورس محسن علیزاده، عضو ناظر شورای عالی بورس در توییتر خود نوشت: 🔹‏اولین مغایرت قانونی در انتخاب رئیس سازمان ‎ب...

📌 تخلف قانونی در انتخاب رییس سازمان بورس


محسن علیزاده، عضو ناظر شورای عالی بورس در توییتر خود نوشت:


🔹اولین مغایرت قانونی در انتخاب رییس سازمان بورس اوراق بهادار:


🔸ماده ۶قانون بازار اوراق بهادار؛ هیات مدیره سازمان دارای پنج عضو است که از میان افراد امین و دارای حسن شهرت و تجربه در رشته مالی منحصرا از کارشناسان بخش غیردولتی به پیشنهاد رییس


شورا و با تصویب شورا انتخاب می‌شوند.


🔹طبق ماده قانونی مورد اشاره قبل رییس محترم شورا (وزیر محترم اقتصاد) می‌بایست اعضاء هییت مدیره سازمان بورس را منحصرا از بین کارشناسان بخش غیردولتی پیشنهاد نمایند.


🔸رییس جدید سازمان پیش از این معاون وزیر محترم اقتصاد بوده‌اند.
انتهای خبر

0
0