آتی کالا
1401/06/01
15:36
کاهش وجه تضمین قراردادهای نگین پس از اتمام روز معاملاتی دو روز کاری بعد ( پنجشنبه مورخ 1401/06/03 ) برابر با مبلغ 12،200،000 ریال تعیین می گردد....

کاهش وجه تضمین قراردادهای نگین پس از اتمام روز معاملاتی دو روز کاری بعد ( پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۳ ) برابر با مبلغ ۱۲،۲۰۰،۰۰۰ ریال تعیین می گردد.https://t.me/Atikalapublicانتهای خبر

0
0