کانال کدال
1399/11/12
14:43
📊 نماد : ثاصفا 📑 موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 🏭 شرکت: ساختمان اصفهان 📍زمان و محل برگزاری مجمع عمومی : ساعت 14:00 روز ...

📊 نماد : ثاصفا📑 موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده🏭 شرکت: ساختمان اصفهان📍 زمان و محل برگزاری مجمع عمومی : ساعت ۱۴:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ در استان اصفهان ،شهر اصفهان به آدرس دروازه شیراز- بلوار دانشگاه- روبه روی درب شمالی دانشگاه کوچه برزویه- پلاک۱📝 دستور جلسه : انتخاب اعضای هیات مدیره🔖 نحوه دریافت برگ حضور در جلسه: توزیع کارت ازتاریخ ۲۳/۱۱/۱۳۹۹ لغایت ۲۵/۱۱/۱۳۹۹ در محل دفتر شرکت ساختمان اصفهان(دروازه شیراز- بلوار دانشگاه- روبه روی درب شمالی دانشگاه کوچه برزویه- پلاک۱) و با ارایه کارت ملی خواهد بود برای حضور در جلسه ارایه کارت شرکت در جلسه الزامی است👤 دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره📋 مشاهده اطلاعیه📥 دریافت اطلاعیه ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #ثاصفا #آگهی_مجمع ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 📆 ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ ۱۳:۵۳:۲۶ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ کانال کدال⬇️⬇️ 🆔:

انتهای خبر

0
0