بتاسهم
1399/10/07
11:03
#سهرمز و فروش ملک برگزاري مزايده شرکت سیمان هرمزگان(سهامی عام) درنظر دارد 2 باب از املاک خود را واقع در شهر تهران و 9 باب درجزیره قشم از طریق م...

#سهرمز و فروش ملک


برگزاری مزایده


شرکت سیمان هرمزگان(سهامی عام) درنظر دارد ۲ باب از املاک خود را واقع در شهر تهران و ۹ باب درجزیره قشم از طریق مزایده عمومی به فروش برساند .انتهای خبر

0
0