تکسهم ۹۸
1399/10/28
11:48
از این مجلس هم ابی گرم نخواهد شد مگر نه اینکه اگر رشد اقتصادی داشته باشیم معنایش کاهش تدریجی تورم خواهد بود تا جایی که رشد اقتصادی انقدر بالا با...

از این مجلس هم ابی گرم نخواهد شدمگر نه اینکه اگر رشد اقتصادی داشته باشیم معنایش کاهش تدریجی تورم خواهد بود تا جایی که رشد اقتصادی انقدر بالا باشد تا به نقطه تورم صفر و یا حتی منفی برسیمحالا یک سوال قابل توجه است رشد اقتصادی چگونه حاصل خواهد شد؟سالهای سال است که بر یک مدار اشتباه حرکت می کنیم و جالب اینکه هر چقدر جلو می رویم اصرار بر این اشتباه هم بیشتر می شودبجای انکه طی این سالها ارز به اصطلاح دولتی یا ارزان را به ایجاد زیرساخت در صنایعی که از خام فروشی جلوگیری می کند اختصاص دهیم به بهانه های مخلف پدر صنعت را دراورده ایم و درست به نقاط قوت خودمان حمله کرده ایم و انوقت ارز دولتی را صرف واردات بی رویه کرده و تا توانسته ایم خام فروشی کرده ایم و در نتیجه با به هدر دادن سرمایه های ملی زمینه تورم و گرانی را فراهم کردیم و خنده دار اینکه حالا با بخشی از مابه التفاوت همان ارز می خواهیم به اصطلاح به مردم کمک کنیم خدا می داند تا چه زمانی باید شاهد این چرخه که از بی تدبیری و عدم لیاقت مدیران و تصمیم گیران نشات می گیرد باشیم ؟ایجاد زیرساخت یعنی ایجاد اشتغال و حرکت در مسیر ایجاد صنایع جدید و جلوگیری از خام فروشی یعنی ایجاد ارزش افزوده و ......که همه این عوامل در مجموع منجر به رشد اقتصادی خواهد شدحالا مجلس ما چکار می کند تزریق نقدینگی در سایه حمایت از مردم که خود منجر به تورم می شود و شروع چرخه جدیدی از تورم و در پی ان تصمیمات نابخردانه و ......

انتهای خبر

0
0