کانال تحلیلی پارسیس
1398/12/06
10:25
#شبصیر در تایم فریم ساعتی روی روند صعودی کوتاه مدت حمایت شد تا مجددا سعی بر عبور از مقاومت 4160 تومانی داشته باشد. مقاومت بعدی قیمت 4680 تومان است....

#شبصیر در تایم فریم ساعتی روی روند صعودی کوتاه مدت حمایت شد تا مجددا سعی بر عبور از مقاومت ۴۱۶۰ تومانی داشته باشد. مقاومت بعدی قیمت ۴۶۸۰ تومان است. در اسیلاتور RSI نیز رفتار قبلی در قیمت ۳۴۰۰ تومان تکرار شد.


@parsistahlil


انتهای خبر

0
0