تحلیلگران بازار سرمایه
1399/10/08
14:46
اون یه نماد چرا مثبته ؟ بعد بازار یه قانون بزنیم با خاک یکسانش کنیم 😂

اون یه نماد چرا مثبته ؟بعد بازار یه قانون بزنیم با خاک یکسانش کنیم 😂انتهای خبر

0
0